Verhalende benadering

De narratieve benadering van coaching

Met behulp van gestructureerde en creatieve gesprekstechnieken richt narratieve coaching zich niet op de problemen zelf, maar op de vaardigheden die individuen en groepen inzetten om ermee om te gaan. Weerstand tegen verandering" wordt benaderd als een bron die spreekt over waarden en de zoektocht naar betekenis. Het analyseert en deconstrueert het politieke en sociale discours als sleutels om de wereld te begrijpen en nieuwe mogelijkheden voor actie te openen.

Ontworpen in 2 dagen

Ontdek ook

Positive Contagion Leader

Impliciet carrière zoeken